Waas Revalidatiecentrum v.z.w.

Het Waas Revalidatiecentrum werd opgericht in 1975.
Gedurende bijna 40 jaar geven we multidisciplinaire therapie aan kinderen en jongeren met ontwikkelings- en/of leerproblemen.

Wij begeleiden kinderen van 0 tot 19 jaar die kampen met problemen zoals: autismespectrumstoornis, ADHD, gedrags- en emotionele moeilijkheden, cerebrale verlamming, niet-aangeboren hersenletsel, verstandelijke beperking of complexe leerstoornissen. Ze komen hiervoor 2x per week gedurende 1 of 1,5 uur op therapie. De therapiemomenten zijn voornamelijk individueel, maar omwille van specifieke redenen kan dit ook in groep.

Een gemotiveerd team van logopedisten, ergotherapeuten, kinesisten, psychologen en een maatschappelijk assistente zet zich dagelijks in voor de 146 kinderen die aan hun therapeutische zorg worden toevertrouwd. Ons team wordt bijgestaan door 2 revalidatieartsen.

We zijn erkend door het VAPH en het RIZIV. Wanneer een kind voldoet aan de criteria vooropgesteld door het RIZIV, wordt een tussenkomst betaald door de mutualiteit. Hierdoor beperkt de kostprijs voor ouders zich tot het remgeld.

Indien ouders dat wensen, kunnen ze ook beroep doen op ons busvervoer om de kinderen op school of thuis op te halen en weer terug te brengen. Hiervoor vragen we een financiële bijdrage.